Når du køber eller sælger fast ejendom, eller skal overdrage eller overtage en bolig, er der ingen vej uden om: Der skal udfærdiges et nyt skøde. Ud over de mange andre dokumenter, som knytter sig til en bolighandel, er skødet vigtigt at huske. Selv om skødet ikke indeholder aftalevilkår og lignende information, som du typisk vil finde i en købsaftale er det et temmelig centralt dokument, idet det fungerer som den officielle dokumentation af det retmæssige ejerforhold.

Skødet er offentligt tilgængeligt – alle kan slå skødet for en ejendom op online i den offentlige tinglysningsbog. Når et skøde tinglyses, gøres det således vitterligt, hvem ejeren af boligen er. Derfor er et vigtigt, at du ikke overser opdatering skødet, når du handler med bolig.

Hvorfor skal der udarbejdes nyt skøde?

Der er mange grunde til, at det er vigtigt at få opdateret skødet ved ejerskifte. For det første er det lovpligtigt – et ikke opdateret skøde, som ikke afspejler de faktiske ejerforhold, er misvisende information. Og sælger kan udnytte et ikke opdateret skøde til sin egen fordel, for eksempel ved at optage lån i ejendommen, eller – hvis han er fræk nok – at sælge ejendommen igen (såkaldt dobbeltsalg).

Desuden vil din bank ikke kunne tinglyse pantet på dine nye lån, førend dit skøde er korrekt udfærdiget og retmæssigt tinglyst, og ejerskabet formelt og officielt er overgået til dig. Før dette sker, har du som ny ejer heller ikke nogen sikkerhed over for den forrige ejers kreditorer. Derfor gælder det om at få opdateret og tinglyst skødet så hurtigt som muligt.

Boligadvokaten giver gerne en hånd med udarbejdelse af nyt skøde samt tinglysning heraf

Hvis du i forvejen er ved at drukne i papirarbejde, og gerne vil kunne sove trygt i sikker forvisning om, at der er taget professionel hånd om skødet, kan du med fordel alliere dig med en dygtig boligadvokat.

Læs mere om hjælp til skøde på eboligadvokat.dk